جشنواره منطقه ای سینمای جوان کاشان

کاشان تخفیف؛ حامی پنجاه و نهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان کاشان

جشنواره منطقه ای سینمای جوان کاشان

 

 ضمن شرکت در پنجاه نهمین جشنواره سینمای جوان کاشان و دیدن فیلم های منتخب، از غرفه کاشان تخفیف در سالن سینما بازدید کنید و درباره طرح بیشتر بدانید.

زمان و مکان: ۴ تا ۶ اسفندماه از ساعت ۱۴ الی ۲۱:۳۰ در مجتمع سینمایی کاشان

کاشان؛ شهری که دوستش داریم...